Thanh tra Chính phủ đề xuất cho Đồng Nai gia hạn khai thác đất làm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

[tuoitre.vn] 2 ngày trước

Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc trong cung cấp vật liệu san lấp tại dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn chocao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo cho phép tỉnh Đồng Nai tiếp tục thu hồi nguồn đất tại các khu vực hạ cốt nền trên đất nông nghiệp đã phê duyệt đến khi hoàn thành san lấp.

Thanh tra Chính phủ nhận thấy việc cho phép hạ cốt nền nhằm cải tạo đất nông nghiệp, thu hồi nguồn đất lấp để cung cấp cho dự án như tỉnh Đồng Nai thực hiện cần được cấp thẩm quyền nghiên cứu, xem xét như một cơ chế đặc thù trong thời gian tới.

Thanh tra Chính phủ cho rằng cần các quy định cụ thể hơn nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của người có đất và cộng đồng dân cư khu vực có dự án, đảm bảo ngân sách nhà nước và các quy định về môi trường.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải có văn bản kiến nghị tổng Thanh tra Chính phủ xem xét cho tỉnh Đồng Nai tiếp tục gia hạn các vị trí hạ cốt nền cải tạo đất nông nghiệp đã cấp cho dự án đoạn Phan Thiết - Dầu Giây trong lúc chờ kết luận chính thức của đoàn thanh tra.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết còn thiếu khoảng 620.000m3 đất đắp.

Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu đã triển khai thủ tục trình tỉnh Đồng Nai xin gia hạn thời gian khai thác 5 vị trí nhưng chưa được chấp thuận.

Nguyên nhân do Thanh tra Chính phủ đang thực hiện thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho dự án giao thông quan trọng quốc gia. Trong đó, có dự án thành phần Dầu Giây - Phan Thiết.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án muốn đảm bảo thời gian đưa vào khai thác trước ngày 30-4 tới theo chỉ đạo của Thủ tướng thì nguồn vật liệu cần phải có trong tháng 3 này.

Phần lớn nguồn đất này làm các hạng mục đường đầu cầu vượt ngang, hệ thống đường gom trên tuyến.