Thủy điện chưa nghiệm thu mà đã hoạt động 7 năm

[tuoitre.vn] 6 ngày trước

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử lý các công ty vận hành 4 thủy điện lớn vì vi phạm nhiều lỗi, đặc biệt có đơn vị vận hành liên tục 7 năm khi thủy điện chưa được nghiệm thu.

Ngày 20-9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt Công ty Thủy điện Trung Nam Krông Nô tổng cộng 360 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành 2 nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3.

Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2 vận hành khai thác tháng 12-2016 và Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3 vận hành khai thác tháng 5-2016, khi cả hai chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, hai thủy điện trên đã vận hành sai quy định liên tục trong 7 năm.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2, Công ty Trung Nam Krông Nô có hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ năng lực tham gia xây dựng công trình. Công ty này cũng lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình.

Chủ đầu tư không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công theo quy định.

Bên cạnh đó chủ đầu tư không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.

Trung Nam Krông Nô cũng không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Đối với Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3 (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), ngoài 5 vi phạm như Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2, chủ đầu tư có hành vi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.