Circle phát hành stablecoin USDC trên Polkadot

[cafebitcoin.org] 6 ngày trước by Nguyễn Tuấn

Nhà phát hành Stablecoin Circle đã triển khai USDC trong hệ sinh thái Polkadot, tiếp tục mở rộng tính khả dụng vốn có của stablecoin được hỗ trợ bằng đô la sang các blockchain mới.

Polkadot là một mạng có khả năng tương tác kết nối nhiều blockchain dành riêng cho ứng dụng, được gọi là parachains.

Circle cho biết họ đã phát hành phiên bản gốc của USDC trên Polkadot Asset Hub, một “parachain hệ thống” đóng vai trò là hệ thống phát hành tài sản cho hệ sinh thái. Thông qua Hub này, stablecoin có thể được chuyển sang parachains thông qua giao thức XCM.

Điều này có nghĩa là tất cả các parachain được kết nối với nhau trong hệ sinh thái Polkadot và người dùng của chúng sẽ có quyền truy cập vào stablecoin.

Ngoài ra, các dự án dựa trên Polkadot, bao gồm Centrifuge, HydraDX và Moonbeam, hiện đang cung cấp USDC làm stablecoin hàng đầu cho người dùng.

Polkadot là blockchain mới nhất hỗ trợ USDC. Các blockchain khác có sẵn cho stablecoin bao gồm Ethereum, Solana, Arbitrum, Polygon PoS, Base, Optimism và Tron.

USDC là stablecoin lớn thứ hai với tổng giá trị thị trường là 26 tỷ USD, theo CoinGecko.