SPACE ID thông báo aidrop 42 triệu token cho người dùng

[tapchibitcoin.io] 2 ngày trước

Vào ngày 16 tháng 3, Binance đã công bố niêm yết ID, token của SPACE ID – một dự án tên miền multichain – trên Binance Launchpad.

Hôm nay, dự án thông báo sẽ airdrop token ID cho những người áp dụng sớm và người đóng góp vào hệ sinh thái. Người dùng có thể yêu cầu airdrop khi token ID được niêm yết trên Binance.

Quy trình yêu cầu sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4 năm 2023 (thời hạn một tháng) trên BNB Chain, sau đó mọi token chưa được yêu cầu sẽ được gửi trở lại pool airdrop để nhận phần thưởng trong tương lai.

You know what time it is!

Excited to announce the full details of our Early Adopter Airdrop for $ID. Come to check how many ID tokens you are eligible.

Learn more: https://t.co/HwPWDLYpdn

If you missed it, don’t worry. Voyage Season 2 starts now!

— SPACE ID (@SpaceIDProtocol) March 19, 2023

Dự án thông báo 294.000 địa chỉ ví nắm giữ tên miền .bnb và .arb đều được nhận airdrop. Thời điểm snapshot vào 21 giờ ngày 14 tháng 3 (theo giờ Việt Nam). Số block BNB Chain tương ứng là 26459696 và số blovk Arbitrum One tương ứng là 69763080.

42 triệu ID, khoảng 2.1% tổng cung sẽ được phân phối cho những người đủ điều kiện. Người dùng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện tại trang web http://space.id/voyage.